พันธกิจส่งเสริมการศึกษาและการแปล

มูลนิธิเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและงานแปลจึงได้จัดตั้งทีมงานแปลหนังสือขึ้นเพื่อให้พี่น้องชาวไทยได้อ่านวรรณกรรมดีๆและมีคุณภาพจากต่างประเทศ