บริจาค

ชื่อบัญชี มูลนิธิรักเพื่อเอเชีย (Love For Asia Foundation)
หมายเลขบัญชี 458 – 0 – 69897 – 7
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา ตลาดแม่มาลัย

หมายเลขผู้เสียภาษี 0 9930 00356 29 2สำหรับผู้บริจาคต่างประเทศ:

สำหรับใบเสร็จรับเงินหักลดหย่อนภาษี