บริจาค


ท่านสามารถบริจาคโดยตรงระบบออนไลน์ผ่านทางเพย์พอลไปยังบัญชี ธนาคารกรุงเทพ ของเรา:บริจาค:
หมายเหตุ:


 
หรือ


บริจาค:
หมายเหตุ:


 
หรือ

 
จากประเทศสหรัฐอเมริกาโปรดบริจาคผ่าน:

สำหรับใบเสร็จรับเงินหักลดหย่อนภาษี

มีบทความนี้เป็นภาษา: อังกฤษ

Sharing Love Through Health, Education, and Media